“Vị khách trăm tỷ” của tổ hợp giải trí lớn nhất Đà Nẵng

Nguồn: vneconomy.vn